Mūsu moto: „Mīli savu darbinieku, kā sevi pašu”

(pārveidots Bībeles citāts)

Mūsu galvenais mērķis: Panākt, lai Jūsu darbinieki pensijā aiziet veseli.

Darba aizsardzība — nodarbināto drošība un veselība darbā.

Darba aizsardzības likums, 1.panta 1.punkts.

Divdesmitā gadsimta piecdesmitajos gados amerikāņu psihologs Abrahams Maslovs (1908 - 1970) ir aprakstījis savu priekšstatu par vajadzību struktūru. Viņa vajadzību modelis joprojām ir ļoti populārs un tiek plaši pielietots praktiskajā dzīvē. Maslova modelī visas vajadzības ir sakārtotas piecos līmeņos. Parasti to attēlo piramīdas vai trapeces veidā, kas sastāv no pieciem līmeņiem. Pirmais līmenis ir fizioloģiskās vajadzības, otrais - vajadzība pēc drošības, trešais -vajadzība pēc piederības un mīlestības, ceturtais - vajadzība pēc pašcieņas, piektais - vajadzība pēc pašīstenošanās.

SIA „DAKS AG” – kompetenta darba aizsardzības institūcija, ir izveidota, lai uzņēmumiem palīdzētu mīlēt savus darbiniekus un darbiniekiem - savus darba devējus. Atbilstoši uzņēmējdarbības mācību programmās minētajiem apgalvojumiem, darbinieki ir pats svarīgākais posms uzņēmējdarbībā. Jo pat visgudrākā aparatūra un visjaunākā un jaudīgākā tehnika nedarbosies bez cilvēka palīdzības. Labi organizēta darba aizsardzība un pārdomāta personāla politika ikvienā uzņēmumā spēj ikvienam darbiniekam nodrošināt visu Maslova piramīdas vajadzību un līmeņu piepildījumu:

1. vajadzība pēc pašīstenošanās - sajūtoties drošs un pārliecināts, darbinieks kļūst radošs un spējīgs savu darbu veikt ar iedvesmu un lielu pašatdevi;
2. vajadzība pēc pašcieņas – kā atbildes reakcija saņemot mīlestību un rūpes, aug darbinieka pašcieņa, viņš ir pārliecinātāks un mierīgāks, drošāks par sevi un savu darbu;
3. vajadzība pēc piederības un mīlestības – darbinieks jūt, ka par viņu rūpējas, ka viņš pieder konkrētajam uzņēmumam, ka viņš ir gaidīts;
4. vajadzība pēc drošības – darbiniekam tiek nodrošināts droša un uzticama darba vide;
5. fizioloģiskās vajadzības – darbiniekam tiek nodrošinātas viņa pamatvajadzības - vieta, kur pārģērbties, nomazgāties, paēst.

SIA „DAKS AG” pastāv no 2006.gada un šajā laikā ir palīdzējusi sakārtot iekšējo darba vidi lielam uzņēmēju skaitam un ar prieku var apgalvot, ka šie uzņēmumi ir kļuvuši konkurētspējīgāki un veiksmīgi darbojas arī šī brīža arvien pieaugošās konkurences apstākļos. SIA „DAKS AG” darbinieki ir augsti kvalificēti un profesionāli un saviem klientiem vienmēr palīdzēs ar padomiem un norādījumiem par to, kā uzlabot darba apstākļus, tādējādi palīdzot uzņēmējiem piesaistīt arvien kvalificētākus un izglītotākus speciālistus un darbiniekus.

SIA „DAKS AG” kvalitātes vadības sistēmas politika ir:

* uzturēt nemainīgi augstu piedāvāto pakalpojumu veikšanas līmeni, ievērojot klientu prasības attiecībā uz pakalpojuma kvalitāti;
* nodrošināt spēju atrisināt klientu problēmas darba aizsardzības jomā, līdz ar to saglabājot pastāvīgu klientu loku, kuriem piedāvā augstas kvalitātes pakalpojumus;
* ievērot reglamentējošās likumdošanas prasības.

 
 
Web izstrāde: SoftIB, 2007